Friba 2017
1. Kyselyn rahoittajat ja toteuttajat

I Seuraavat kysymykset koskevat taustatietojasi

2.

Sukupuoli

3.

Ikä

4.

Kotikunta

5.

Lasten lukumäärä

alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
0 / 16