Esteettömyyskartoituskysely

Tervetuloa vaikuttamaan osaltasi esteettömän elämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Työ alkaa esteettömyyskartoituksesta, jonka tekee Hollolan vanhus- ja vammaiseneuvosto. Kartoituksella on tarkoitus mahdollistaa turvallinen ja toimiva elinympäristö. Vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin!

Kysely on auki 2.5.-31.5.2018 välisen ajan. Osallistu ja vaikuta!

1. Ikä
2. Sukupuoli
3. Asutko
4.

 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Hollolan kunnan alueella olevia jalkakäytäviä ja kevyenliikenteenväyliä (Arvioi asteikolla 1-4)
1 Täysin eri mieltä
2 Jokseenkin eri mieltä
3 Jokseenkin samaa mieltä
4 Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät ovat turvallisia
Jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät ovat pääosin hyvässä kunnossa
Jalkakäytävien ja kävelyteiden pintamateriaalit ovat helppokulkuisia
Suojatiet ovat turvallisia ja niissä on huomioitu riittävästi eri käyttäjäryhmien tarpeet
Jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät ovat hyvin valaistu
Jalkakäytävien jakevyenliikenteenväylien talvikunnossapito on ollut pääosin hyvää viime vuosina
5. Jos vastasit edellisen kysymyksen kohdalla johonkin väittämään tai väittämiin 1. Täysin eri mieltä, voit myös kertoa esimerkiksi missä kohteessa tai paikassa koet turvattomuutta tai vaikeutta liikkua. Kysymys on vapaaehtoinen.

400 merkkiä jäljellä

6. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Hollolan kunnan alueella olevia virkistysalueita, puistoja sekä levähdyspaikkoja (Arvioi asteikolla 1-4)
1 Täysin eri mieltä
2 Jokseenkin eri mieltä
3 Jokseenkin samaa mieltä
4 Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Puistoihin ja muihin kunnan ylläpitämille virkistysalueille on pääosin hyvä esteetön kulku
Kunnan alueella on riittävästi levähdyspaikkoja ja niihin on pääosin hyvä esteetön kulku
Puistot ja muut kunnan ylläpitämät virkistysalueet tarjoavat hienoja istutuksia ja ovat sijoitettu siten, että ne eivät kasvaessaan aiheuta näköestettä tai törmäysvaaraa.
Kunnan ylläpitämät leikkipaikat ja -alueet ovat esteettömiä ja kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa
Kunnan ylläpitämät virkistysalueet (esim. uimarannat) ovat esteettömiä ja kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa
Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat- ja muut alueet ovat esteettömiä ja kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa
7.

Jos vastasit edellisen kysymyksen kohdalla johonkin väittämään tai väittämiin 1. Täysin eri mieltä, voit myös kertoa missä kohteissa on mielestäsi liikkumista vaikeuttavia näkö- tai muita esteitä. Kysymys on vapaaehtoinen.

400 merkkiä jäljellä

8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Hollolan kunnan alueella olevia kiinteistöjä ja opasteita (Arvioi asteikolla 1-4)
1 Täysin eri mieltä
2 Jokseenkin eri mieltä
3 Jokseenkin samaa mieltä
4 Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Kuntakeskuksen alueella olevat kiinteistöt (kaupat, kirjasto, kunnanvirasto, uimahalli jne..) ovat esteettömiä ja kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa
Kuntakeskuksen alueella olevien kiinteistöjen läheisyydessä on riittävästi pysäköintipaikkoja (myös invapysäköinti) ja ovat kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa
Kuntakeskuksen alueella on riittävästi opasteita ja ne ovat selkeästi havaittavissa
9.

Jos vastasit edellisen kysymyksen kohdalla johonkin väittämään tai väittämiin 1. Täysin eri mieltä, voit myös kertoa esimerkiksi missä kiinteistössä (kunnan tai liikerakennukset) koet vaikeutta liikkua. Lisäksi voit myös kertoa, missä eri kohdissa opasteissa on selkeitä puutteita tai minne kaipaat lisää pysäköintitilaa. Kysymys on vapaaehtoinen.

400 merkkiä jäljellä

10. Vapaa sana sekä palautetta kyselystä. Kysymys on vapaaehtoinen.

400 merkkiä jäljellä