Palvelukartoitus

Kesi-Suomen vammaispalvelusäätiö (KSVS) uudistaa strategiaansa. Työn tueksi kartoitamme tulevaisuuden trendejä, sekä palvelutarpeita vammaispalvelu- ja hoitoalalla.
Kysely toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansssa, ja kyselyn analysoivat tradenomiopiskelijat. Vastaukset ovat luottamuksellisia.

1. Millainen tausta Teillä on?

2. Missä kunnassa/kaupungissa asutte?

3. Ikänne

4. Onko Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Teille entuudestaan tuttu?

5. Voisitteko suositella KSVS:ää työpaikkana ja miksi?

6. Minkälaisia palveluita kaipaisitte KSVS:ltä?

Millaisena koette tämänhetkisen palvelutarjoaman?
Olisiko esimerkiksi lapsiperheillä tarvetta lisäpalveluille?

7. Millaisena näette hoitoalan tulevaisuuden?

Millaisia trendejä tai vaatimuksia hoitoalalle saattaa tulevaisuudessa tulla?

8. Minkälaisia palvelun tarpeita tulevaisuudessa voisi olla?

Esimerkiksi olisiko tarvetta kotiin tuotaville hoitopalveluille.