VALMA-aloituskysely

Palautekysely  VALMA- koulutuksen aloittaneille opiskelijoille.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista tehdyistä yhteenvedosta ei voi päätellä kenenkään yksittäisiä vastauksia.

TAUSTAKYSYMYKSET

R1 Opiskelupaikkakunta Tämä kysymys on pakollinen

Millä paikkakunnalla opiskelet VALMA-koulutukssa?

R2 Omaohjaajasi Tämä kysymys on pakollinen

3 Hain VALMA-koulutukseen Tämä kysymys on pakollinen

4 Kenen ohjaamana hakeuduit Valma-koulutukseen Tämä kysymys on pakollinen

5 Miksi hakeuduit Valma-koulutukseen? Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita yhden tai usemman vaihtoehdon.