Tässä voit jättää meille palautetta ja ideoita, kiitos ajastasi!

1. Mistä aiheesta toivot meidän järjestävän koulutusta, seminaarin, hackathonin tms.?

2. Miten toivoisitte meidän kehittämän viestintäämme; verkkosivuja, Twitteriä tai Facebookia tms.?

3. Mitä muuta palautetta tai ideoita haluaisit jättää meille?