Maakunnallinen yhdistyskysely   2019

Hyvä Kanta-Hämeen yhdistys- ja järjestötoimija,

tiesitkö, että Kanta-Hämeessä on rekisteröitynä yli 3 000 yhdistystä PRH:n tietojen mukaan. Kuinka monta yhdistystä sinä niistä tiedät tai osaisit kertoa niiden toiminnan merkityksestä?

Aivan. Emme mekään tunne yhdistyksistä kuin murto-osan, vaikka Hämeen Setlementin koordinoiman järjestöyhteistyön tehtävänä on tuoda esille niin alueen asukkaille kuin rahoittajille yhdistysten tärkeää toimintaa.

Siksipä siis toteutamme tämän Kanta-Hämeen yhdistyskyselyn, jolla kokoamme tietoa monipuolisesti ja mahdollisimman kattavasti siitä mitä yhdistykset tekevät. Tiedämme toki, että yhdistykset ovat erittäin tärkeä osa yhteiskuntaamme, mutta nyt haluamme nostaa sitä uudella tavalla esille.

Kyselyn tuloksista kokoamme infografiikkaa, jolla havainnollistamme toiminnan vaikuttavuutta niin kuntakohtaisesti, seudullisesti kuin koko Kanta-Hämeen osalta. Kyselyn tulokset julkaistaan Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön tuottamassa järjestökartassa, meidänhäme.fi-yhdistyspalvelussa, toukokuussa 2019. Jonka jälkeen tuloksista tiedotetaan median ja verkostojen kautta mm. kuntiin.

Lyhyesti sanottuna haluamme lisätä yhdistysten tunnettuutta ja näkyvyyttä tämän yhdistyskyselyn tuloksilla. Mutta yksin emme siihen pysty. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää ja arvokasta, että myös teidän yhdistyksenne on mukana kokonaiskuvassa.

Kyselyssä kysytään suurilta osin vuoden 2018 tietoja, mutta laadullisissa kysymyksissä kartoitetaan myös tämän hetkistä tilannetta ja toiveita tulevasta kehityksestä. Kysymme myös palautetta järjestöyhteistyöstä.

Kyselyyn vastaaminen kestää toimintanne laajuudesta riippuen 15-25 minuuttia ja on vastattavissa 10.5.2019 asti. Ehdotamme, että vastaatte kyselyyn mahdollisuuksien mukaan isommalla porukalla, vaikka hallituksen kesken. Toimintakertomus on tässä luonnollisesti oiva työkalu.

Kiitos siis vastauksistanne ja panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön!

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.

Lisätietoa Hämeen Setlementti ry / Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö
Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme:
https://www.meidanhame.fi/yhdistyksille/kanta-hameen-jarjestoyhteistyo/tyontekijoiden-yhteystiedot/

1. Yhdistyksen virallinen nimi Tämä kysymys on pakollinen

2. Vastaajan rooli yhdistyksessä Tämä kysymys on pakollinen

3. Yhdistyksen viralliset yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

Tiedot tulevat vain Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyön käyttöön.

4. Yhdistyksen toimiala Tämä kysymys on pakollinen

Valitse vain yksi vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten toimintaanne.

5. Järjestämme toimintaa seuraavissa kunnissa Tämä kysymys on pakollinen

Valitse kaikki kunnat, jossa yhdistyksenne järjestää toimintaa.

6. Toiminnan toteuttajat yhdistyksessä vuonna 2018 (merkitse henkilölukumäärä) Tämä kysymys on pakollinen

Jos ei ole ollut yhtään toteuttajaa, merkitse 0 (nolla).

7. Vapaaehtoistyön tunnit vuonna 2018 Tämä kysymys on pakollinen

Kirjatkaa tähän vapaaehtoisten tekemät tunnit yhteensä. (Arvioikaa, mikäli tietoa ei ole tilastoitu.)

8. Yhdistyksen järjestämä toiminta vuonna 2018 Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita usemman vaihtoehdon

9. Yhdistyksen edellämainittuihin toimintoihin osallistujat vuonna 2018 Tämä kysymys on pakollinen

Ellei ole varmaa tietoa, kirjoita paras arvio. Osallistujilla tarkoitetaan osallistumiskertoja eri toimintoihin.

10. Yhdistyksen käytössä olevat tilat Tämä kysymys on pakollinen

11. Mitä yhdistyksenne rahoitus koostui vuonna 2018 Tämä kysymys on pakollinen

12. Yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 2018 (palkat, vuokrat, matkakulut, toimintakulut, muut)

13. Onko yhdistyksellänne kotoutumista tukevaa tai maahanmuuttajille soveltuvaa toimintaa? Tämä kysymys on pakollinen

Vastauksia hyödynnetään Hämeen kotoutumispalveluiden kehittämisessä.

14. Halutessasi voit lisätä yhdistyksesi esitteen ja/tai toimintakertomuksen.