Mitä tehtävää varten järjestöt ovat olemassa tulevaisuudessa?

TAUSTAKYSYMYKSET

1. ,Jos olet jo kertaalleen vastannut taustakysymyksiin muissa tämän strategiaseinän kyselyissä niin ei tarvitse vastata uudelleen!

2. Mikä on yhdistyksesti tai järjestösi nimi?
Teemme osaksi järjestöstrategiaa osallistuneiden yhdistysten ja järjestöjen listan.

3. Minkä toimialan järjestössä toimit? (valitse vain yksi, ensisijainen vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

4. Missä roolissa olet omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi (jos toimit useassa roolissa, niin merkitse ensisijainen)?

5. Millä maantieteellisellä alueella toimitte? (Valitse vain yksi vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0
JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

6. Järjestötoiminnan tärkeimmät tehtävät tulevaisuudessa
Valitse näistä kolme merkittävintä tehtävää järjestötoiminnan edellytysten varmistamiseksi

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

7. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, mitä valitsemasi tehtävät pitävät sisällään.