Lausunto talousalueen kasvuohjelmasta Kouvolan kaupungille

Pyydämme lausuntoanne kasvuohjelmasta 20.8.2019 mennessä.

Kouvolan kaupunkistrategia pyrkii talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Muut kaupungin laatimat suunnitelma-asiakirjat tarkentavat asiakohtaisesti näitä ohjelmia.

Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Hyvinvoinnin kasvu-ohjelmassa linjataan yhteiset tavoitteet alueen hyvinvoinnin kasvuun. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot lisätä talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua. Keskeisiä teemoja käsitellään molemmissa ohjelmissa, kuten työpaikkojen luominen/työllisyys, ympäristö ja osallisuus .  

Kasvuohjelmat ovat verkostotyön lähtökohta. Laadintaa, toteutusta ja seurantaa varten nähdään tarpeelliseksi kehittää verkostotyön malleja ja seurantatapoja. Verkostotyö perustuu toimijoiden omaan halukkuuteen ja yhteistyöhön. Elinvoiman kasvu ohjelman litteenä on verkoston kanssa tunnistettuja mahdollisia yhdessä tehtäviä kasvutekoja. Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmassa on Paras aktiivinen arki-teeman osalta työstetty mindmap-menetelmällä tekemisen kärkiin liittyviä hyvinvointitekoja, jotka konkretisoituvat toimenpiteiksi yhteisissä verkostoissa.

1. Annan palautetta

Huom! Jos haluat lausua molemmat ohjelmat, vastattuasi pyydämme käyttämään palautelinkkiä uuden kerran toista palautta varten.

2. Yleisvaikutelma

3. Lausunto

Lausunto voi koskea kasvuohjelmien tavoitteita ja keinoja elinvoiman tai hyvinvoinnin toteuttamiseksi, sisällön kattavuutta, esitystapaa, sisällön jäsennystä, lähteitä, selkeyttä, ymmärrettävyyttä tai muuta.

5000 merkkiä jäljellä

Huom. sivukohtaisia kommentteja varten alla on erikseen vastauskentät.

4. Yksityiskohtaisia huomautuksia

5. Sivukohtaiset kommentit rivitettynä.

Pyydämme ystävällisesti aloittamaan kunkin rivin sivunumerolla, ja mahdollisesti lainauksella, johon viitataaan.

5000 merkkiä jäljellä

6. Edustamasi taho

Tähän riittää lisätä edustamasi taho tai oma nimesi. Kiitämme lämpimästi vastauksesta!