Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerit

Tavoitteet

Laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla arvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää työssäoppimista järjestetään työpaikalla. Tavoitteita ovat muun muassa: 

 

·         työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä   

·         oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen

·         osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö

·         tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa

·         työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.


Työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiskohteiden ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat. Tällä lomakkeella opiskelijat pääsevät antamaan palautetta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen työssäoppimispaikassaan.
 

 


 

Kriteerit yhteisen kehittämisen työvälineenä

Kriteereistä on tehty omat itsearviointilomakkeet työpaikalle ja oppilaitokselle. Itsearviointi toteutetaan ensin erikseen työpaikalla ja oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelijat vastaavat palautekyselyyn. Sen jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen palautetilaisuus, jossa keskustellaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvuuksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista. Yhteisten johtopäätösten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.