HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN NUORISOTILOJEN VAKIOKÄYTTÖVUOROHAKEMUS

1. Vuosi?

2. Hakijan/yhdistyksen/ryhmän nimi?

3. Tila, josta haetaan vuoroa?

4. Käyttövuoron alkamis- ja päättymisajat

5. Toimintaa järjestetään koulujen loma-aikoina?

6. Käyttövuoron tarkoitus ja kohderyhmä (ikäjakauma)?

7. Arvioitu käyttövuoron osallistujamäärä / kerta

8. Yhteystiedot

9. Lisätietoja?

Lähetä myös viesti hakemuksesta osoitteeseen: mervi.hiltunen@hameenlinna.fi

KIITOS!