Perheinterventioilmoittautumislomake2019

1. Perheenjäsenten nimet ja iät

2. Lapsen/lasten diagnoosit

3. Milloin diagnoosit on saatu?

4. Perheen yhteyshenkilön yhteystiedot

5. Kaikki perheenjäsenet ovat antaneet suostumuksensa perhehaastatteluun

6. Onko perheessänne akuutti kriisitilanne?