Kysely kantatie 73:n käytöstä yritysten kuljetustoiminnassa

1. Yrityksenne toimiala

2. Missä kunnassa yrityksenne toimipaikka sijaitsee?

3. Yrityksenne henkilöstömäärä

4. Tuleeko yritykseenne/lähteekö yrityksestänne tavaraa/tuotteita kantatie 73:n kautta?

5. Kuljetatteko itse omalla kalustolla tavaraa kantatie 73:n kautta?

6. Kuinka usein käytätte kantatietä yrityksenne tavaroiden/tuotteiden kuljetukseen?

7. Millä liikennevälineellä yrityksenne tavaraa/tuotteita nykyään pääsääntöisesti kuljetetaan?

8. Millä liikennevälineellä yrityksenne tavaraa/tuotteita on tulevaisuudessa tarkoitus pääsääntöisesti kuljettaa?

9. Kuinka monta rekkaa/kuorma-autoa (oma tai alihankinta) on tällä hetkellä yrityksenne kuljetuskäytösä?

10. Kuinka monta rekkaa/kuorma-autoa arvioitte yrityksellänne olevan kuljetuskäytössä viiden (5) vuoden päästä?

11. Kuinka suureksi arvioitte yrityksenne kuljetustoiminnan volyymin tonneina?

12. Kuinka suureksi arvioitte yrityksenne kuljetustoiminnan volyymin (tonneina) viiden (5) vuoden päästä?

13. Kuinka suureksi arvioitte yrityksenne tavara/-kuljetusliikenteen rahallisen arvon (€) tällä hetkellä?

14. Kuinka suureksi arvioitte yrityksenne tavara-/kuljetusliikenteen rahallisen arvon (€) viiden (5) vuoden päästä?

15. Kuinka merkittäväksi koette kantatie 73:n yrityksenne toiminnan kannalta?

16. Kuinka merkittäväksi koette kantatie 73:n seudun elinvoimaisuuden kannalta?