Erweko Oy:n Asiakastyytyväisyyskysely

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää mielipiteitänne Erwekon palveluista. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Antamanne palaute on meille tärkeää ja arvokasta.
 

Aluksi kysymme muutaman kysymyksen painopalveluiden käytöstänne.

Tilaan painotuotteita ja -palveluita
Kuinka monen painotalon palveluita käytätte säännöllisesti vuoden aikana?
Miten kuvailisitte sitoutumistanne yhteistyöhön nykyisen/nykyisten painotalojen kanssa?
Painopaikan valintaani vaikuttaa
Arvioi asteikolla 1 - 5 (1 = ei vaikuta ollenkaan, 2 = vähän vaikutusta, 3 = en osaa sanoa, 4 = vaikuttaa jonkin verran, 5 = vaikuttaa suuresti)
1
2
3
4
5
Hinta
Laatu
Toimitusaika
Yhteyshenkilö
Maantieteellinen sijainti
Painotalon maine
Missä organisaatiossanne tehdään painotöiden valmistajaa koskevat päätökset?
Miten ennakoitte painotyötilaustenne kehittyvän vuonna 2018
0% Valmiina