Omaisen asiakastyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta

                Valitse jokaisen kysymyksen osalta mielestäsi sopivin vaihtoehto.
 

1. Miten henkilökunta vastaanottaa Teidät vieraillessanne hoitopaikassa? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
2. Miten olette voinut osallistua omaisenne hoidon suunnitteluun? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
3. Miten saatte tietoa omaisenne hoidossa ja voinnissa tapahtuvista muutoksista? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
4. Miten helposti saatte halutessanne yhteyden hoitavaan henkilökuntaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
5. Miten käsityksenne mukaan omaisenne viihtyy asumisyksikössään? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
6. Kuinka turvalliseksi arvioitte asumisyksikön?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
7. Kuinka viihtyisäksi arvioitte hoitopaikan?
 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
8. Kuinka hyvin mielestänne tilat soveltuvat tarkoitukseensa?
 4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
9. Millainen on tilojen siisteys? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
10. Kuinka hyvin saatte tietoa omaisenne arjesta? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
11. Miten omaisenne hygieniasta käsityksenne mukaan huolehditaan? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
12. Miten omaisenne ruokailuista käsityksenne mukaan huolehditaan? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
13. Millaiseksi arvioitte virkistystoiminnan riittävyyden? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
14. Millaiseksi arvioitte omaisenne mahdollisuuden päästä ulkoilemaan? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
15. Saako omaisenne riittävästi lääkärin palveluja?
 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
16. Millainen on henkilökunnan suhtautuminen Teihin? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
17. Millainen on henkilökunnan suhtautuminen omaiseenne? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
18. Miten ammattitaitoiseksi ja osaavaksi arvioitte yksikön henkilökunnan?
 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
19. Millaiseksi arvioitte henkilökunnan palvelualttiuden? 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
20. Millainen on kokonaisarvionne palvelun ja hoidon laadusta?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono