Kysely Papunetin Tietoa-sivujen käyttäjille

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, vaan voit vastata vain haluamiisi kohtiin.

Kiitos ajastasi!

1. Mitä tietoa tulit tällä kertaa etsimään Papunetistä?

2. Miksi etsit tietoa nimenomaan Papunetistä?

3. Millaisia kommunikoinnin haasteita sinun, läheisesi tai asiakkaasi arjessa on? Oletko löytänyt niihin ratkaisuja Papunetistä?

4. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka liittyvät Papunetin Tietoa-sivuihin?

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tieto on ajantasaista
Tieto on hyödyllistä
Tietoa on helppo löytää
Tieto on luotettavaa
Tieto on ymmärrettävää

5. Mitä hyötyä Papunetin Tietoa-sivuista on sinulle? Miten sivut vaikuttavat työhösi tai arkeesi?

Paljon
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa tai asia ei liity minuun
Opin uusia asioita tai syvennän aiempaa osaamistani
Tieto vaikuttaa omaan toimintaani (työssä tai arjessa)
Voin jakaa tietoa eteenpäin tai ohjata muita hakemaan tietoa Papunetistä
Pystyn toimimaan paremmin läheiseni tai asiakkaani kanssa
Läheiseni tai asiakkaani pystyy kommunikoimaan paremmin
Vuorovaikutus läheiseni tai asiakkaani kanssa paranee, kun oma osaamiseni lisääntyy

6. Mitä muita hyötyjä Papunetin Tietoa-sivuista on sinulle?

Voit kertoa lisää hyötyjä tai kuvata tarkemmin edellisen kohdan vastauksiasi.

7. Tuleeko mieleesi jokin konkreettinen oivallus tai uusi tieto, jonka olet saanut Papunetistä ja joka on muuttanut toimintaasi?

Voit kuvailla oivallustasi niin yksityiskohtaisesti kuin haluat.

8. Mitä muuta haluaisit sanoa?