Kysely mielenterveysstrategian painopisteistä

Tällä kyselyllä pyydämme näkemyksiänne asiantuntijaryhmän luonnostelemista mielenterveysstrategian painopisteistä. Kaikki näkemykset ja kommentit ovat arvokkaita ja ne auttavat mielenterveysstrategian jatkovalmistelussa.
Asiantuntijaryhmän ehdotukset mielenterveysstrategian painopisteiksi:
1. Mielenterveys pääomana
2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
3. Mielenterveysoikeudet
4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
5. Hyvä mielenterveysjohtaminen