Palautetta REDUn ravintolalle
Feedback to Student Restaurant

1. Ravintola jolle haluat antaa palautetta / The restaurant you want to give feedback

2. Palaute / Feedback

3. Suostumus / Consent

4. Palautteen antajan nimi / Feedback Permission

Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi, emme vastaa nimettömiin palautteisiin.
Käytämme näitä tietoja palautteeseen vastaamiseen / 
Enter your name and email address, we will not respond to anonymous feedback.

We use this information to respond to feedback
Tietosuoja
Lomake käyttää suojattua yhteyttä. Lähettämiäsi tietoja käytetään REDUn ravintoloiden palautteiden käsittelyssä ja ravintolatoiminnan kehittämisessä. Palautteita säilytetään enintään 2 vuotta. 
| Tietosuojaseloste

Privacy Policy
The form uses a secure connection. The information you submit will be used to handle feedback from REDU restaurants and to develop restaurant activities.Feedback is retained for up to 2 years.


Tiedot lähetetään REDUn ravintolalle vasta kun klikkaat Lähetä -painiketta. Odota hetki lähetä -painikkeen klikkaamisen jälkeen, niin saat selaimeesei kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. 

The information will only be sent to the REDU restaurant when you click the Send button.Please wait after clicking the "Submit" button to get your browser reset for a successful broadcast.