Asukaskysely sote-palveluiden järjestämistavoista

Hyvä nokialainen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjä,

Nokian kaupunki selvittää vaihtoehtoja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja kartoittaa asukkaiden näkemyksiä palveluiden järjestämisen kannalta merkityksellisistä asioista.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Vastausaikaa on 15.5.–24.5.2018.
Mitään vastaajia yksilöiviä tietoja ei kerätä, ja vastaukset käsitellään niin, ettei niistä voi tunnistaa vastaajaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen tausta, tavoitteet ja haasteet

Nokian kaupunki tuottaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pääosin omana toimintanaan. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä päätösvalta ja järjestämisvastuu ovat siirtymässä kokonaan maakunnan vastuulle 1.1.2020 sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena.

Nokian kaupunki tarvitsee mahdollisimman pian uuden hyvinvointikeskuksen nykyisen terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Tästä johtuen kaupungin on selvitettävä erilaisia vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseen, työpaikkojen ja lähipalveluiden turvaamiseen sekä hyvinvointikeskuksen rakentamiseen.

Joka tapauksessa tavoitteena on varmistaa kaupunkilaisille toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Lisäksi tavoitteena on löytää sellainen ratkaisu, jossa palvelut ja työpaikat säilyvät Nokialla myös mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Tilanteen suurin haaste (taloudellinen riski) syntyy uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen kustannuksista. Mikäli Nokian kaupunki rahoittaa ja rakentaa hyvinvointikeskuksen itse, on mahdollista, että siitä koituvat kustannukset ainakin osaksi jäävät kaupungille, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu siirtyisivät maakunnalle 1.1.2020. Rakentamisen arvioidut kustannukset ovat 30–35 miljoonaa euroa.

Selvitettävät vaihtoehdot

Vaihtoehto 1

Kaupunginvaltuusto on päättänyt selvittää kaupungin mahdollisuudet liittyä Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan yhteistoiminta-alueeseen, jolle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Pihlajalinna-ryhmittymä. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi silloin yhteistoiminta-alueelle, jonka vastuukunta on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Nokia osallistuisi yhteistoiminta-alueella palveluita koskevaan päätöksentekoon yhdessä muiden kuntien kanssa. Nokian kaupungin tavoitteena on, että tämän vaihtoehdon toteutuessa Nokian kaupunki ja Pihlajalinna perustaisivat yhteisen yrityksen, joka tuottaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Nokialla. Yrityksen kotipaikka olisi Nokia.

Yhteistoiminta-alueeseen liityttäessä perusturvan henkilöstö siirtyisi voimassa olevin työsuhteen ehdoin (ns. vanhoina työntekijöinä) liikkeenluovutuksella Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelukseen, jonne jäisi lähinnä viranomaistyötä tekevä henkilöstö. Palvelutuotannon henkilöstö siirtyisi edelleen Nokian kaupungin ja Pihlajalinnan yhteisesti omistaman yrityksen palvelukseen voimassa olevin työsuhteen ehdoin.

Nokian kaupungin edellytyksenä tälle vaihtoehdolle on, että Pihlajalinna sitoutuu toteuttamaan uuden hyvinvointikeskuksen Nokialle sekä turvaamaan työpaikat ja nykyiset Nokialla tuotettavat lähipalvelut vähintään nykyisellä laadulla.

Vaihtoehto 2

Kaupunki selvittää yhteistoiminta-alueeseen liittymisen ohessa myös mahdollisuutta jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista kaupungin omana työnä ja palvelujen edellyttämien tilojen toteuttamista kaupungin omalla kustannuksella sekä edellä kuvatulla taloudellisella riskillä.

1. Kumpi allaolevista on Sinulle tärkeämpää, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja vertaillaan keskenään?
 

Palvelujen järjestämistavasta päätettäessä on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että

2. Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten mielipidettäsi, jos oletuksena on, että tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat samantasoisia ja -hintaisia?
3. Mitkä kolme (3) asiaa ovat tärkeimpiä, kun arvioit omaa tyytyväisyyttäsi sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun?
Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0
4. Mitä muita seikkoja pidät tärkeinä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavasta päätetään?
5. Kerrotko vielä lopuksi, mihin ikäryhmään kuulut.