Ilmoittautuminen Osaamisen yhteisloikka -hankkeen täydennyskoulutukseen

1. Henkilötietoni

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Päiväkodin nimi
Paikkakunta

2. Työnimikkeeni

3. Koulutustaustani

4. Työkokemukseni lastentarhanopettajana

5. Ruokavalioni

6. Motivointikirjeeni
Kerro, miksi olet hakeutumassa täydennyskoulutukseen ja mitä toivot että koulutuksessa erityisesti käsiteltäisiin. Voit kertoa myös työyhteisösi odotuksista täydennyskoulutukseen liittyen. Perustele 4-5 lauseella, miksi täydennyskoulutus kiinnostaa ja mitä haluaisit oppia.

7. Esimieheni suostumus