Askelmerkit ulkoisen viestinnän kehittämiseksi

Tämä kysely tehdään toimeksiantona Sorin Sirkus ry:lle. Kysely on osa Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä. Opinnäytetyön työelämälähtöisen kehittämishankkeen toteuttaa tuottaja Pertti Huovinen. Kyselyyn vastataan anonyymisti, ja vastauksia ja tuloksia käytetään Sorin Sirkuksen viestinnän kehittämiseen. Kyselyssä ei kerätä vastaajan henkilötietoja. Vastausaineisto jää yksinoikeudella Sorin Sirkus ry:n käyttöön. Kyselyyn vastaaminen kestää noin minuutin.

1. Vastaajan perustiedot

2. Vastaajan ikä

3. Kuinka tarpeellisiksi koet seuraavat kanavat Sorin Sirkuksen toimintaa koskevan ajankohtaisen tiedon saamisen kannalta?

1 = täysin tarpeeton  2 = melko tarpeeton 3 = ei tarpeeton eikä tarpeellinen 4 = ei kovin tarpeellinen 5 = erittäin tarpeellinen
1
2
3
4
5
Sorin Sirkuksen verkkosivut
Sorin Sirkuksen Wilma-oppilashallintojärjestelmä
Hakukoneet (esim. Google) ja Sorin Sirkusta koskevat hakutulokset
Sorin Sirkuksen Facebook-sivu
Sorin Sirkuksen Instagram-käyttäjätili
Sorin Sirkuksen Twitter-käyttäjätili
Flyerit, esitteet, julisteet ja muu joukkotiedotus

4. Kuinka tarpeellisena pidät tiedottamista seuraavista Sorin Sirkuksen toiminnan osa-alueista?

1 = täysin tarpeeton  2 = melko tarpeeton 3 = ei tarpeeton eikä tarpeellinen 4 = ei kovin tarpeellinen 5 = erittäin tarpeellinen
1
2
3
4
5
Sirkustaiteen perusopetus
Leirit ja kurssit
Aikuisten kurssit
Esitystoiminta
Sosiaalinen sirkus

5. Kuinka tyytyväinen olet  kokonaisuudessaan Sorin Sirkuksen tiedotukseen ja ulkoiseen viestintään?

1 = Erittäin tyytymätön, 2 = Jokseenkin tyytymätön, 3 = En tyytyväinen enkä tyytymätön, 4 = Jokseenkin tyytyväinen, 5 = Erittäin tyytyväinen
1
2
3
4
5