Palaute kokemustiedon hyödyntämisestä osana opetusta

Kokemustoimijat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeen entistä parempaan tunnistamiseen

1. Työskentelen? Tämä kysymys on pakollinen

2. Opetusyksikkö sijaitsee? Tämä kysymys on pakollinen

3. Arvioi kutakin väittämää asteikolla 1-5. Asteikossa 1 tarkoittaa, että olet täysin eri mieltä väittämän kanssa ja 5, että olet täysin samaa mieltä väittämän kanssa.

1
2
3
4
5
1= täysin eri mieltä
5= täysin samaa mieltä
Kokemustiedon käyttö osana opetusta oli hyödyllistä.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustieto osana opetusta helpottaa teoriatiedon omaksumista.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustieto tuo asikas- ja potilasnäkökulmaa opetukseen.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustiedon kautta saa hyödyllistä tietoa järjestötoiminnasta.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustiedon tulee näkyä opetussuunnitelmassa ja opintojaksokuvauksessa.  Tämä vaihtoehto on pakollinen

4. Miten kokemustoimija onnistui mielestäsi tällä kertaa (arvio kouluarvosanoin) Tämä kysymys on pakollinen

4
5
6
7
8
9
10

5. Suositteletko kokemustiedon käyttämistä opetuksessa muille opettajille? Tämä kysymys on pakollinen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti

6. Mitä muuta haluat vielä kertoa?