0% Valmis ( 1 / 6 )

Turku Jazz 2019 -kysely     

 

Tervetuloa vastaamaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Turku Jazzin sosiologia -hankkeen kyselyyn!

Kysely on jatkoa jo vuodesta 1980 alkaneeseen noin kymmenen vuoden välein Turku Jazz ry:n järjestämiin tilaisuuksiin kohdistettujen yleisötutkimusten sarjaan.

Kysely palvelee paitsi jazzin sosiologista tutkimusta myös Turku Jazz Festivalin suunnittelua ja kehitystyötä. Kysely toteutetaan yhteistyössä Turku Jazz ry:n kanssa.

Kyselyaineiston keruussa ja käsittelyssä noudatetaan Turun yliopiston ja Turku Jazz ry:n hyväksymiä EU:n tietosuojamääräyksiä, joilla turvataan vastaajien anonymiteetti.

Toivon, että vastaat huolella jokaiseen kysymykseen. Vastaamiseen kuluu viitisentoista minuuttia.

Kiitän jo etukäteen aikasi uhraamisesta tämän sosiologis-musikologisen tutkimuksen ja Turku Jazz Festivalin hyväksi!

Ismo Kantola
dosentti
Turku Jazzin sosiologia -hankkeen koordinaattori
Turun yliopisto