Intresseanmälan :
Internationella eTwinningsseminarier
hösten 2019

1. Fyll i nedanstående kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

3. Under våren 2019 och hösten 2020 (om du vet) undervisar jag följande ämnen och åldersgrupper (relevanta för seminariedeltagandet) Den här frågan är obligatorisk

4. Beskriv kort en projektidé du har kring seminarietemat. Förklara gärna även vilket samarbete du tänker att eleverna kan ha i projektet. Den här frågan är obligatorisk

5. Ge en kort motivering till varför du söker en plats på seminariet: Den här frågan är obligatorisk

6. Om du får en plats, på vilket sätt kommer du då att använda dina nya kunskaper på din skola och i din kommun (förutom i eTwinningprojektet)? Den här frågan är obligatorisk

7. Min rektor är införstådd med min ansökan Den här frågan är obligatorisk

eTwinning är del av Universitets- och högskolerådet, UHR och lyder därför under myndighetens hantering av personuppgifter. Så behandlar UHR personuppgifter: https://www.uhr.se/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/