Pohjois-Karjalan osallisuuskysely

Maakunta- ja sote-uudistuksessa suomalaiseen hallintoon luodaan kolmas taso eli maakunta, aiempien valtion ja kuntien lisäksi. Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2020. Pohjois-Karjalassa valmistelua on kutsuttu Meijän maakunta -työnimellä. Asukkaiden osallistuminen on tärkeää maakunnan kehittämisessä.

 

Mikä maakuntauudistus? Katso video. Maakunta- ja sote -uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen:

 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollosta
 • Pelastustoimesta
 • Ympäristöterveydenhuollosta
 • Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä
 • Alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämisestä, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä sekä kotouttamisen edistämisestä
 • Alueiden käytön suunnittelusta ja ohjauksesta, maakuntakaavoituksesta sekä rakennustoiminnan edistämisestä
 • Kala- ja vesitaloudesta, vesihuollon suunnittelusta sekä vesien- ja merenhoidosta
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja alueellisesta tienpidosta
 • Maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistämisestä
 • Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluvasta alueellisesta varautumisestaTällä kyselyllä selvitämme sitä, miten sinä maakunnan asukkaana haluat osallistua ja vaikuttaa Pohjois-Karjalassa ja mitkä asiat tukevat osallisuuttasi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan osallisuussuunnitelman laatimisessa.

Tähän kyselyyn voi vastata sekä sähköisesti että paperisella lomakkeella. Paperisia lomakkeita saa maakunnan kirjastoista tai tilaamalla olli.jolkkonen@pksotu.fi, p. 044-934 5459. Paperiset lomakkeet voi palauttaa kirjaston palautelaatikkoon tai Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimistolle os. Siltakatu 20 A 11, 80100 Joensuu. 

Kysely on auki 16.6.2018 asti.

Kiitos vastauksestasi!

  1. Maakuntalakiluonnoksen 23§:ssa on listattu seuraavia keinoja, joilla maakunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää. Valitse näistä kolme parasta vaihtoehtoa.

  2. Millä keinoin haluat vaikuttaa maakunnan asioihin? Valitse enintään viisi mieleisintä vaihtoehtoa.

  3. Miten ihmisten kokemuksista tulisi kerätä tietoa maakunnan kehittämisen pohjaksi? Voit valita useita vaihtoehtoja.

  4. Valitse kolme tärkeintä tiedotuskanavaa, joiden kautta haluaisit saada tietoa erilaisista osallistumismahdollisuuksistasi päätöksentekoon ja kehittämiseen Pohjois-Karjalan maakunnassa?

  5. Kerro vapaamuotoisesti, mikä tukisi osallisuuden kokemustasi.

  Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuus on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Osallisuus luo hyvinvointia ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta

  1000 merkkiä jäljellä

  6. Miten sinulla olisi mahdollisimman hyvä elää ja asua Pohjois-Karjalassa?

  1000 merkkiä jäljellä

  7. Sukupuoli
  8. Vastaajan ikä
  9. Kotikunta
  10. Ammattiasema/pääasiallinen toimi
  11. Yhteiskunnallinen aktiivisuus