UngaVuxnaTrelleborg

Hej!
Vad roligt att du valt att klicka på vår enkät! 

Vi vänder oss till dig som är 16-30 år, som har varit i kontakt med olika myndigheter och/eller
tagit del av vården samt som bor i Trelleborg.

Vi på UngaVuxnaTrelleborg är intresserade av att veta mer om just dina erfarenheter kring kontakter med myndigheter och vården i Trelleborg. Målet med vårt projekt är att ""Formulera rekommendationer kring nya konkreta arbetssätt för att möta unga vuxnas behov".

Vi behöver först svar på några grundläggande frågor (nedan). Efter det undrar vi om du kan tänka dig berätta om dina erfarenheter (positiva och negativa), om du kan tänka dig föreläsa och/eller vill vara med och påverka framtida arbetssätt inom myndigheter och inom vården genom att delta i en refernsgrupp.

Undersökningen är anonym och vi kommer endast kunna kontakta dig om du anger namn och antingen telefonnummer eller e-post.

Vänliga hälsningar
Ida, Josefin & Duke

1. Ålder

2. Kön

3. Vilka kontakter har du haft med myndigheter och vård i Trelleborg?

4. Har du positiva erfarenheter från dina kontakter med myndigheter och vård?

5. Har du negativa erfarenheter från dina konakter med myndigheter och vård?

6. Vill du berätta varför du haft behov av myndighets- och vårdkontakter?

7. Skulle du vilja berätta om dina erfarenheter för att påverka framtida arbetssätt?

Du kan göra detta på olika sätt (det som passar dig bäst) och det sker helt på dina villkor - läs gärna mer på www.ungavuxnatrelleborg.nu

8. Kan du tänka dig att ingå i en refernsgrupp för att prata om framtida arbetssätt?

9. Anser du att någonting kan förändras inom olika myndigheter eller inom vården, för att bättre möta dina behov - ge gärna konkreta  förslag

10. Jag vill bli kontaktad för att vara del av UngaVuxnaTrelleborg

Ange namn och minst ett av alternativen mobil/e-post för att vi ska kunna ta kontakt med dig