Olet tervetullut mukaan Lapsiystävällinen kunta (Unicef) mallin LAPSIPERHEET -kyselyyn Kittilässä.

Kittilässä tehdään Lapsiystävällinen kunta (Unicef) -mallin mukaisia alkukartoituskyselyitä vuoden 2019 alussa. Vastausten avulla laaditaan kunnan eri osastoille tavoitteet ja tehdään toimintasuunntelmat, jotta Kittilän kunta voisi paremmin vastata lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Toivon Sinun olevan osa tässä tärkeässä työssä; vastaamalla annat meille kunnassa toimiville tärkeää tietoa nimenomaan käyttäjän näkökulmasta.

Kevään aikana tehnyt yhteenvedot vastauksista päivitetään kunnan nettisivulle: http://www.kittila.fi/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa. Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Marketta Toivola (040 1801 261) ja marketta.toivola(at)kittila.fi. Kiitos paljon! Yhdessä tehden tulee "erittäin hyvä, lähes täydellinen".
Lapsi- ja perhepalvelujen tavoitteena on tukea perheitä suunnitelmallisesti ja ammatillisesti. Lapsi- ja perhepalveluja ovat mm. äitiys- ja lastenneuvola-, varhaiskasvatuksen/ päivähoidon palvelut, puhe- ja toimintaterapiapalvelut, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut, palveluohjaus, lastensuojelu, perhetyö ja lastenvalvojan palvelut.

1. Kuinka hyvin perheesi on löytänyt tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista Kittilässä? (1 = en lainkaan, 2 = melko huonosti, 3 = en osaa sanoa, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin)

1
2
3
4
5
Äitiys- ja lastenneuvola
Perhetyö
Varhaiskasvatus/ päivähoito
Kotipalvelu
Sosiaalityö
Lastenvalvoja
Lastensuojelu
Psykologipalvelut
Fysio-, toiminta- ja puheterapia
Vammaispalvelut
Lastenhoitopalvelut iltaisin/ viikonloppuisin
Seurakuntien palvelut
Kansalaisjärjestöjen palvelut, mikä?

2. Koetko, että perheelläsi on riittävästi tukiverkostoa Kittilässä? (isovanhemmat, sisarukset, sukulaiset, ystävät, tukiperheitä)

3. Oletko saanut vanhemmuuteesi riittävästi tukea?

4. Miten toivoisit perhepalveluiden auttavan perhettäsi?

5. Onko lapsellasi leikkikavereita ja ystäviä?

6. Jos vastasit ei, niin miten toivoisit perhepalveluiden voivan auttaa lastasi?

Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa, voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnattuihin palveluihin. Palvelunumeroon (040 635 4811) voivat soittaa sekä yksityiset henkilöt että viranomaiset. Palvelu on tarkoitettu kaikille kunnan perheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja vapaaehtoista.

7. Tiesitkö, että kunnassa toimii lapsiperheiden palvelunohjaus?

8. Jos vastasit en, niin millaista palvelua olisit tarvinnut/ halunnut?

Perhepalveluiden yksit toimintamuoto voi olla ns. Perheiden olohuone, jossa voidaan järjestää toimintaa niin lapsille kuin vanhemmillekin. Perheet voisivat kokoontua tilaan eri aikoina ihan omaehtoisestikin.

9. Millaista toimintaa sinun perheesi haluaisi tiloissa olevan? Voit kertoa vapaasti ajatuksistasi ja ideoistasi. Voit pohtia asiaa yhdessä muiden perheiden kanssa.

10. Miten asuinalueesi tukee perhettäsi? Mitä on hyvää/ mitä puuttuu?