Tentin keskeytyminen

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi.

1. Yhteystiedot

Etunimi  Pakollinen
Sukunimi  Pakollinen
Oppilaitos tai avoin yliopisto  Pakollinen
Opiskelijanumero
Sähköposti  Pakollinen

2. Tenttitila Pakollinen

3. Tenttikoneen numero/paikka: Pakollinen

Tenttiä koskevat tiedot:

4. Tentin ajankohta Pakollinen

Päivämäärä
Tentin alkamisaika
Kesytymisaika

5. Tentin nimi Pakollinen

6. Tentin keskeytymis- tai estymissyy Pakollinen

7. Haluan uusia tentin Pakollinen

8. Lisätietoja

9. Tentin ajankohta: Pakollinen

Päivämäärä
Kellonaika
Keskeytymisaika