Tentin keskeytyminen

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi.

1. Yhteystiedot

2. Tenttitila Tämä kysymys on pakollinen

3. Tenttikoneen numero/paikka: Tämä kysymys on pakollinen

Tenttiä koskevat tiedot:

4. Tentin ajankohta Tämä kysymys on pakollinen

5. Tentin nimi Tämä kysymys on pakollinen

6. Tentin keskeytymis- tai estymissyy Tämä kysymys on pakollinen

7. Haluan uusia tentin Tämä kysymys on pakollinen

8. Lisätietoja

9. Tentin ajankohta: Tämä kysymys on pakollinen