Jäsenjärjestöhakemus

Member Association Application Form

1. Järjestön nimi / Name of the association Tämä kysymys on pakollinen

2. Järjestön perustamisvuosi ja rekisteröintivuosi /
    Year of establishment and registration
Tämä kysymys on pakollinen

3. Jäsenmäärä / Number of members Tämä kysymys on pakollinen

4. Internet-osoite / Website

5. Järjestön keskeiset tavoitteet / Main goals of the association Tämä kysymys on pakollinen

6. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista toteutuvat järjestön toiminnassa? / 
    Which of the following alternatives are part of the association's activities?
Tämä kysymys on pakollinen


Monika-Naiset liitto ry edellyttää, että jäsenjärjestö täyttää vähintään kaksi alla olevaa kriteeriä /
MONIKA - Multicultural Women's Association, Finland, requires the fulfillment of at least two of the following criteria

7. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot /
    Contact information of the contact person
Tämä kysymys on pakollinen

8. Minkälaisia odotuksia/tarpeita järjestöllä on yhteistyölle?
   Association's expectations/needs for the future co-operation?

9. Säännöt / Rules Tämä kysymys on pakollinen


Jäsenjärjestöksi liittymisen säännöt

 • Monika-Naiset liiton jäsenistö on sitoutunut liiton sääntöihin ja arvoihin. Omalla toiminnallaan he edistävät maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien toteutumista. 
   
 • Jäsenjärjestöt muodostavat allianssin, joita yhdistää monikulttuurinen naistyö.  
   
 • Jäsenjärjestöt toimivat promoottoreina ja kanavina, joiden kautta tieto naisten oikeuksista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, liiton palveluista ja toiminnasta kanavoituu jäsenistölle ja yhteisöihin valtakunnallisesti.  

   

The rules for becoming a member association

 • Member associations are committed to the bylaws and values of MONIKA – Multicultural Women’s Association. Through their own activities, the member associations work towards the fulfillment of migrant women’s rights. 
   
 • Member associations serve as a network for those who promote multicultural women’s empowerment. 
   
 • Member associations work as local and national disseminators of information about women’s rights and violence against women as well as the services and activities of MONIKA – Multicultural Women’s Association.

   

10. Tarvittavat liitteet /
   Required attachments
Tämä kysymys on pakollinen


- Allekirjoitettu sitoumus jäsenjärjestöksi liittymiseksi
- Järjestön rekisteriote
- Järjestön toimintasuunnitelma tai toimintakertomus

- Signed commitment to become a member association
- Association's Registration document 
- Association's Plan of Action or Activity Report