Palaute Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yksiköille. Asiakaspalautelomake on suojaamaton yhteys, älä lähetä tällä lomakkeella henkilökohtaisia potilastietoja.

Lomakkeella voi lähettää myös myönteistä palautetta ja esittää kehittämisehdotuksia. Asiakaspalaute käsitellään henkilökunnan kanssa ja yksikön toimintaa pyritään kehittämään palautteiden perusteella.

Asiakaspalautteeseen ei anneta automaattisesti vastausta kirjallisessa muodossa. Mikäli palautteen antaja haluaa, että häneen otetaan yhteyttä, tulee palautteeseen laittaa yhteystiedot. Palautteen voi antaa myös nimettömänä.

Mikäli asiasi selvittäminen vaatii potilastietojen käsittelyä, olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kohteluun tai huomaat muuta tyytymättömyyden aihetta hoidossasi terveydenhuollossa, ja haluat asiaasi kirjallisen palautteen, pyydämme Sinua tekemään muistutuksen.

1. Palautteen antaja

2. Valitse kunta, jonka palvelua palaute koskee

3. Hoitopaikka/yksikkö, jota palaute koskee (palaute käsitellään siellä yksikössä, johon palaute on kohdistettu)

4. Tapahtuma-aika

5. Palaute koskee

6. Palautteeni (Huom! Älä kirjoita salassa pidettävää tietoa), palautteen käsittelee yksikön esimies

7. Miten todennäköisesti suosittelisit palveluamme tuttavallesi?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti

8. Palauteeni on tarkoitettu

9. Yhteystietosi (Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteys)

10. Tällä lomakkeella keräämme henkilötietojasi, mikäli olet ne antanut yhteydenottoa varten. Tietojasi käytetään ainoastaan työntekijän yhteydenottoa ja hänen antamaansa palvelua varten. Tietoja säilytetään vain yhteydenottoon tarvittava aika, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Tämä kysymys on pakollinen