Aikuisten kuvataiteen perusopetus - kartoituskysely

Somero-opisto selvittää mahdollisuutta aloittaa aikuisille suunnattu yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus Somerolla.

Tällä kyselyllä kartoitetaan opetuksesta kiinnostuneiden määrää, jonka pohjalta pohditaan koulutuksen tarvetta ja mahdollista opetuksen aloittamista.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisen perusopetuksen kokonaislaajuus on 500 opetustuntia, joka on suunniteltu jaettavaksi kolmelle vuodelle. Opetusta järjestettäisiin syys-toukokuussa yhtenä tai kahtena iltana viikossa. Myös viikonloppuopetus on mahdollista. Uusi opetusryhmä alkaisi joka kolmas vuosi.

Opiskelijat kustantavat kursseilla tarvittavat materiaalit sekä maksavat kurssimaksun, jonka on arvioitu olevan noin 200 - 250 euroa lukuvuodelta.

Saatujen tulosten perusteella mahdollisen päätöksen opetuksen aloittamisesta tekee Someron kaupungin sivistyslautakunta, joka tarvittaessa myös hyväksyy paikallisen opetussuunnitelman ja päättää maksuista.

Kyselyyn voi vastata 24.2.2019 saakka.

Lisätietoja:

anne.turkulainen@somero.fi

https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf
Taustatiedot

1. Ikäryhmä Tämä kysymys on pakollinen

2. Kotikunta Tämä kysymys on pakollinen

3. Yhteystiedot (jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä asian suhteen myöhemmin)

Taiteen perusopetukseen osallistumista koskevat kysymykset

4. Olen kiinnostunut aloittamaan kuvataiteen perusopinnot Somerolla Tämä kysymys on pakollinen

5. Aiemmat kuvataiteen opintoni ja harrastukseni (valitse yksi tai useampia alla olevista vaihtoehdoista) Tämä kysymys on pakollinen