Kondomikysely kahdeksasluokkalaiselle

Olet vastaamassa kyselyyn koskien kondomin käyttöä ehkäisymenetelmänä. Tämän kyselyn avulla selvitämme, minkälainen asenne sinulla on kondomin käyttöä kohtaan ja mitä tiedät sen käytöstä. Kyselyyn vastataan luottamuksellisesti ja nimettömästi. Tuloksissa ei tule esiin yhden henkilön vastaukset. Vastaaminen kyselyyn on vapaaehtoista. 
 
On tärkeää, että vastaat kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. Valitse mielestäsi oikea vastausvaihtoehto tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan.
 
Taustatiedot

Sukupuoleni

Kouluni

Olen kuullut Kumita-kampanjasta

Olen saanut Kumita-kondomin koulusta

Olen saanut ohjausta ja neuvontaa kondomin käytöstä

Olen jo käynyt/ollut osallisena

Olen harjoitellut kondomin käyttöä

Olen ollut yhdynnässä

Olen käyttänyt kondomia yhdynnässä

Olen harrastanut suuseksiä

Olen käyttänyt suuseksissä kondomia ja/tai suuseksisuojaa

Seuraavissa kysymyksissä selvitetään mitä tiedät kondomin käytöstä. Valitse yksi tai useampi mielestäsi oikea vaihtoehto.

Miltä kondomi suojaa?

Seksitaudit voivat tarttua suuseksissä

Minkä ikäisenä voi ostaa kondomeja?

Kondomia voi käyttää uudestaan niin että ehkäisyteho säilyy

Alla on väittämiä, joilla mitataan suhtautumistasi kondomiin ehkäisymenetelmänä. Lue väittämät huolellisesti ja valitse mihin kohtaan janaa näkemyksesi sijoittuu.

1
2
3
4
5
Kondomi ei ole tärkeä ehkäisymenetelmä.
Kondomi on tärkeä ehkäisymenetelmä.
Kondomien ostaminen on vaikeaa.
Kondomien ostaminen on helppoa.
Kondomit ovat kalliita.
Kondomit ovat edullisia.
En uskalla/uskaltaisi ehdottaa kumppanille kondomin käyttöä.
Uskallan/uskaltaisin ehdottaa kumppanille kondomin käyttöä.
Kondomin käyttöä ei tarvitse harjoitella.
Kondomin käyttöä täytyy harjoitella.
Kondomi haittaa seksuaalista nautintoa.
Kondomi ei haittaa seksuaalista nautintoa.
Uskon, että kaverini eivät käytä kondomia, jos harrastavat seksiä.
Uskon, että kaverini käyttävät kondomia, jos harrastavat seksiä.
Haluan tulla / kumppanini tulevan raskaaksi.
En halua tulla / kumppanini tulevan raskaaksi.
En pidä tärkeänä tiedon saantia kondomin käytöstä.
Pidän tärkeänä tiedon saantia kondomin käytöstä.
Ei ole tärkeää, että koulusta saa ilmaisen kondomin ja ohjeet sen käyttöön
On tärkeää, että koulusta saa ilmaisen kondomin ja ohjeet sen käyttöön.

Keneltä toivot saavasi tietoa kondomin käytöstä?

Miten toivot saavasi tietoa kondomin käytöstä?

Mikä/mitkä seuraavista asioista tekisi kondomin hankinnasta helpompaa?

Omia ajatuksiasi kondomin käytöstä: