eTIKOSEN LUKIJAKYSELY

1. Olen

2. Ikäni on

3. Olen lukenut Tikosen artikkeleita

4. Arvioi seuraavia eTikoseen liittyviä asioita asteikolla 1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=samaa mieltä

1
2
3
4
5
Saan Tikosesta ajatuksia ja ideoita, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen osallisuutta arjessa
Saan Tikosesta ajatuksia ja ideoita, jotka lisäävät varmuuttani olla vuorovaikutuksessa ja kommunikoida puhevammaisen ihmisen kanssa
Saan uutta ymmärrystä ja näkökulmaa kommunikointiin ja vuorovaikutukseen
Saan uutta ymmärrystä ja näkökulmaa tietoteknisiin kommunikoinnin mahdollisuuksiin

5. Parasta eTikosessa on

6. Toiveita ja kehittämisideoita