Työllisyystiimin asiakaspalaute

Kerro mielipiteesi palvelustamme!


Asteikko

1 = täysin eri mieltä / huono 
2 = eri mieltä / melko huono 
3 = en osaa sanoa / ei hyvä eikä huono
4 = samaa mieltä / hyvä
5 = täysin samaa mieltä / erittäin hyvä

1. Arvioi saamaasi palvelua:

1
2
3
4
5
Palvelu on hyödyllinen
Tulevaisuudensuunnitelmani ovat selkiintyneet
Olen ollut itse aktiivinen palvelun aikana
Palvelu on parantanut mahdollisuuksiani työllistyä
Koen hyvinvointini parantuneen työllisyystiimin palvelun johdosta

2. Onnistuminen:

1
2
3
4
5
Yleisarvosana palvelulle
Suosittelisin palvelua tutuilleni

3. Ikä

4. Työllisyystiimin-asiakkuuteni kesto:

5. Mikä palvelussa on ollut hyvää?

6. Miten palvelua voisi parantaa?

7. Mitä kautta löysit työllisyystiimin asiakkaaksi?

Kiitos!
Vastauksia hyödynnetään palvelumme kehittämisessä.