Omaehtoinen toiminta

Toimintaidea 1.

1. Minkälaisessa toiminnassa haluaisit olla mukana? Kerro tarkemmin toiminnasta.

2. Olisin kiinnostunut olemaan toiminnassa

3. Miltä toimijoilta toivoisit tukea toimintaan? Millaista?

Toimintaidea 2.

4. Minkälaisessa toiminnassa haluaisit olla mukana? Kerro tarkemmin toiminnasta.

5. Olisit kiinnostunut olemaan toiminnassa mukana

6. Miltä toimijoilta toivoisit tukea toimintaan? Millaista?

Kyselyn tulokset esitetään kunnan kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla helmikuun aikana.