Omaisten mielen hyvinvointi (MIPA 2.0)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) tehdään omaisten hyvinvointia koskeva kyselytutkimus. Olet tutkimuksen kohderyhmää, jos läheiselläsi on mielenterveys- tai päihdeongelma, jonka vuoksi tarvitset apua ja tukea itsellesi tai läheisellesi. On tärkeää, että omaiset mahdollisimman erilaisissa elämäntilanteissa jakavat kokemuksiaan. Vastauksesi kyselyyn on erittäin tärkeä!

Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten hyvinvointia, elämäntilanteita ja niiden haasteita sekä tuen ja palvelujen tarpeita. Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa tavoista, joilla järjestöt voivat tukea omaisten hyvinvointia, jaksamista ja arjessa selviytymistä. Tuloksia hyödynnetään myös järjestöjen vaikuttamistoiminnassa, jolla pyritään parantamaan omaisten asemaa yhteiskunnassamme ja heille tarjolla olevia palveluja.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Antamasi vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien tiedot eivät paljastu tuloksista. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. Lämmin kiitos osallistumisestasi!

Sari Jurvansuu
Tutkija, A-klinikkasäätiö 
(046) 921 0804
sari.jurvansuu@a-klinikka.fi

Lisätietoja tutkimushankkeesta: www.a-klinikkasaatio.fi/mipa