Anmälning: Bildningsdirektörskonferens
21-22.3.2018, Vasa
1. Deltagaruppgifter
Förnamn
Efternamn
Titel
Mobil
E-post
Adress
Postnummer
Ort
Kommun/organisation
2. Adress för tidskriften Kommuntorget (om annan än ovan)
3. Specialdiet/Allergier
4. Jag deltar i middagen dag 1
5. Tilläggsuppgifter
6. Faktureringsadress
7. FO-nummer
8. Jag önskar e-faktura
9. E-faktura adress
10. Skicka info om Kommunförbundets kurser till mig
11. Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt