.

Är du:
Den här frågan är obligatorisk

Vilken termin hade du din praoperiod hos Region Stockholm? Den här frågan är obligatorisk