Ulkomailla asuvan perheen tuen tarve
Suunnittelemme tukifoorumia ulkomailla asuville suomalaisille perheille. Tukifoorumin tavoitteena on tarjota asiantuntevaa tietoa ja tukea ulkomaanmuuttoa suunnittelevalle, ulkomailla asuvalle ja kotimaahan palaavalle perheelle.

Tällä kyselyllä kartoitamme perheiden ulkomaanmuuttoon liittyvää tuen tarvetta. Vastaukset ovat nimettömiä ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitokset avustasi!

Kansanvalistusseura ja Suomi-Seura
1. Asutteko ulkomailla
3. Perheen alaikäisten lasten lukumäärä