Ilomantsin kunta -Asiakastyytyväisyyskysely 2018

Hyvä vastaaja
Tämän kyselyn tavoitteena on saada asiakkailtamme palautetta sekä kehittämisehdotuksia tuottamistamme yhteispalvelupisteen palvelusta.
 
Ilomantsin kunnanviraston yhteispalvelupiste toimii Kelan ja kunnan yhteisenä asiakaspalvelupisteenä. Palveluihin kuuluvat asiakaspalvelu (Kelan palvelut, maksut, henkilöstöetuudet, asiakirjojen vastaanotto, postipalvelut) sähköinen ostolaskujen käsittely ja laskujen skannaus, kokous- ja juhlatilojen vuokraus ja vahtimestaripalvelut.
 
Kysely järjestetään ajalla 1.11.2018 – 30.11.2018. Tuloksia tarkastellaan tilastollisesti, joten yksittäisen vastaajan tiedot eivät tule missään yhteydessä näkyviin.

1. Minkä kokonaisarvosanan antaisit käyttämillesi yhteispalvelupisteen palveluille? (1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä) Tämä kysymys on pakollinen

1
2
3
4

2. Seuraavaan luetteloon on koottu yhteispalvelupisteen palvelujen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Antakaa arvosanoja sen mukaan, miten ominaisuudet mielestänne vastaavat palvelutasoamme. (1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä) Tämä kysymys on pakollinen

1
2
3
4
Henkilöstö on asiantuntevaa ja ammattitaitoista
Palvelu on nopeaa ja asiat hoidetaan viivyttelemättä
Asiat hoidetaan oikein ja luotettavasti
Palvelu on kohteliasta ja ystävällistä
Asiakasta palvellaan yksilönä ja huomioidaan erityistoiveet
Käytetään selkeää kieltä, jota asiakas ymmärtää
Henkilöstö on helppo tavoittaa
Palvelupisteelle on helppo tulla ja yhteydensaanti on vaivatonta
Aukioloajat ovat sopivat
Asiakirjat ovat selkeitä ja helppolukuisia
Yhteistyö muiden yhteistyötahojen, hallintokuntien ja luottamushenkilöiden kanssa on kitkatonta
Saan asianmukaisia ja selkeitä ohjeita sekä riittävästi neuvoja
Asiakaspalvelu vastasi odotuksiani

3. Sana on vapaa (kommentteja, neuvoja, ideoita ja parannuksia, joita voimme jatkossa hyödyntää palvelussamme).

TAUSTATIEDOT

4. Kuinka monta kertaa olen asioinut Ilomantsin kunnan yhteispalvelupisteellä viimeisen kolmen kuukauden
aikana?
Tämä kysymys on pakollinen

5. Olen asioinut

6. Olen

Lomakkeen voit palauttaa myös
- kunnanvirastolle palvelupisteellä olevaan palautuslaatikkoon, tai
- osoitteella: Ilomantsin kunnanvirasto, Soihtulantie 7, 82900 ILOMANTSI.

Kiitos palautteesta!