Kuntalaiskysely ikäihmisille

1. Ikäsi

2. Sukupuolesi

3. Asuinalueesi

4. Mitkä kolme (3) asiaa ovat mielestäsi tärkeimpiä kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevia asioita ikäihmisille?

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

5. Mitkä kolme (3) asiaa ovat mielestäsi liikuntapalveluissa ikäihmisille tärkeimmät

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

6. Mitkä kolme (3) asiaa ovat vapaa-ajan palveluissa (esim. kirjasto, harrastaminen, opiskelu, taide)
ikäihmisille tärkeimmät?

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

7. Mitkä kolme (3) asiaa sosiaali- ja terveyspalveluissa (esim. terveyskeskuksen vastaanotot ja päivystys. Kotihoito, osastohoito, palveluasuminen ja sosiaalityön palvelut) ovat ikäihmisille tärkeimmät?

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

8. Mitä muuta haluatte kertoa Keravan kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille?

9. Arvioikaa seuraavia hyvinvointianne koskevia asioita

1
2
3
4
5
Terveydentilani on heikko
Terveydentilani on erinomainen
Selviän heikosti arkiaskareista itsenäisesti
Selviän erinomaisesti arkiaskareista itsenäisesti
Tunnen itseni jatkuvasti yksinäiseksi
En tunne itseäni lainkaan yksinäiseksi
Tunnen itseni jatkuvasti alakuloiseksi
En tunne itseäni lainkaan alakuloiseksi

10.

Tämä kysymys on tarkoitettu vain yli 65- vuotiaille. Haluamme selvittää, mitkä ovat ne ikäihmisten arkeen liittyvät asiat, jotka ensimmäisenä vaikeuttavat kotona asumista.

Seuraavissa sarakkeissa on lueteltuna kaksitoista (12) kotona tapahtuvaa toimintoa. Valitkaa niistä tärkeysjärjestyksessä viisi (5) tärkeintä asiaa, joihin toivoisitte toimintakykynne heikentyessä ensin ulkopuolista apua.

(1= tärkein, 2= toiseksi toiseksi, 3= kolmanneksi tärkein, 4= neljänneksi tärkein, 5= viidenneksi tärkein)

1
2
3
4
5