Enkät om riktlinjerna i fråga om en strategi för psykisk hälsa

Frågor
 
Med denna enkät ber vi om er syn på det utkast till prioriteringar som sakkunniggruppen har gjort för en strategi för psykisk hälsa. Alla synpunkter och kommentarer är värdefulla och de är till hjälp vid den fortsatta beredningen av en strategi för psykisk hälsa.

Sakkunniggruppens förslag till prioriteringar i strategin för psykisk hälsa:
1. Psykisk hälsa som kapital
2. Hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen
3. Rätt till psykisk hälsa
4. Omfattande tjänster enligt en människas behov
5. Gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa