BATSECO-BOAT - Nätenkät för båtägare

1. I vilken kommun ligger din hemma-hamn? (ange gärna plats)

2. Vilken typ av båt du har?

3. Hur många personer är ni vanligtvis på båten?

4. Har du toalett ombord?