Turvallisuuskysely yrittäjille

Tervetuloa täyttämään Joensuun kaupungin yrittäjille suunnattua turvallisuuskyselyä. Kysely koostuu monivalintatehtävistä sekä avoimista tehtävänannoista. Vastatkaa avoimiin tehtävänantoihin tiiviisti ja selkeästi. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, jos ei halua ottaa johonkin osa-alueeseen kantaa. Kun saatte vastattua kyselyyn, painakaa kyselyn lopussa olevaa Lähetä-painiketta. Keskeneräistä kyselyä ei voi tallentaa, vaan aloitettuanne vastaamaan kyselyyn, se tulee täyttää kerralla loppuun.

Pohtikaa tehtävänantoja ensisijaisesti oman organisaationne näkökulmasta katsoen, mutta mikäli syntyy ajatuksia myös oman toimintanne ulkopuolisista turvallisuusasioista, niin ne ovat yhtä lailla tervetulleita mukaan vastauksiin. Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman tarkoitus on kehittää arjen turvallisuutta ja hyvinvointia Joensuun alueella sekä edistää yhteistyötä turvallisuusasioissa alueen toimijoiden kesken. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Toivommekin paljon vastauksia, jotta kaikkien ääni saataisiin kuuluviin turvallisuustyön kehittämiseksi. 

Kysely tulee vastata viimeistään 31.5.2019, jonka jälkeen kysely sulkeutuu. Antoisia vastaushetkiä ja kiitos osallistumisestanne yhteisen asian kehittämiseen!

1. Edustamanne yrityksen nimi

2. Yrityksen postinumero

3. Henkilöstömäärä

4. Toimitilanne ovat

5. Erilaisten yritysten määrä Joensuun alueella on runsas ja toiminta kirjavaa. Kuvailkaa tähän lyhyesti yritystoimintaanne.

6. Onko Joensuun alueen turvallisuus mielestänne muuttunut kolmen viimeisen vuoden aikana?

7. Joensuun kaupungin tänä vuonna päivitettävässä turvallisuussuunnitelmassa merkittävään rooliin nousee alueen toimijoiden ja asukkaiden laaja kuuleminen. Kuulemisten avulla muodostetaan Joensuun toimintaympäristön arvio, johon kerätään tietoa alueen turvallisuushaasteista, hyvistä käytännöistä sekä turvallisuuden tunteesta.

Miltä Joensuun alueen turvallisuustilanne näyttää tällä hetkellä yrityksenne näkökulmasta? Mitä turvallisuushaasteita yrityksenne arjessa on tullut viime vuosien aikana esille? Onko Joensuun alueella havaittavissa turvallisuusasioihin liittyviä kehityssuuntia tai ilmiöitä, jotka olisi syytä ottaa huomioon kaupungin turvallisuussuunnitelmassa?