Ammattiliitto Pron tasa-arvopalkinto 2019

Ketkä voivat hakea?
Ammattiliitto Pron jäsenet tai henkilökunta voivat ehdottaa palkintoa Ammattiliitto Pron työpaikoille, jäsenille tai tasa-arvotyössä ansioituneille taholle. Jos palkintoa ehdotetaan annettavaksi työpaikalle, hakemus tulee täyttää yhdessä työnantajan kanssa.

Mitkä ovat valintakriteerit?
Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon työelämän tasa-arvoa edistävät teot miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa kuten palkkatasa-arvossa, työn ja perheen yhteensovittamisessa, tasa-arvosuunnittelussa tai seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisyssä ja käsittelyssä. Tekona voi olla esimerkiksi toteutettu kehittämishanke, työpaikan hyvä käytäntö, tuloksia tuottanut toimintatapa tai yhteistyö työpaikan sisällä tai muiden toimijoiden kanssa.

Kuka valitsee voittajan?
Valinnan tekee Ammattiliitto Pron hallitus. Ammattiliitto Pron edunvalvonnan tasa-arvon taustaryhmä tekee ehdotuksen valittavasta tahosta hallitukselle.

Koska palkinto jaetaan?
Palkinto on tunnustuksen osoitus ja se jaetaan marraskuussa 2019 STTK:n naisten palkkapäivänä.

Hakemukset tulee jättää 15.5.-16.9.2019

1. Esityksen tekijän nimi

2. Esityksen tekijän työpaikka

3. Esityksen tekijän yhteystiedot

4. Palkittavan henkilön, työpaikan tai tahon nimi

5. Palkittavan henkilön, työpaikan tai tahon yhteystiedot

6. Jos palkitoa ehdotetaan työpaikalle, hakemus tulee täyttää yhdessä työnantajan kanssa. Työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot

7. Kuvaus palkittavasta teosta ja tahosta. Tekona voi olla esimerkiksi toteutettu kehittämishanke, työpaikan hyvä käytäntö, tuloksia tuottanut toimintatapa tai yhteistyö työpaikan sisällä tai muiden toimijoiden kanssa.

8. Miten tasa-arvotilanne on muuttunut konkreettisesti kuvaillun teon ansiosta ja miten tasa-arvon edistämistä aiotaan jatkaa?