Föreslå fortbildning

Årligen ordnar svenska enheten ca 30 fortbildningar för bildningsfältet i Svenskfinland. Fortbildningarna varierar i form och innehåll. Vi tar gärna emot önskemål från våra deltagare och i detta formulär kan du skicka in ditt förslag.
Vi planerar tematiskt med utgångspunkt i de tyngdpunktsområden som UKM gett för regionförvaltningsverkens fortbildning.

1. Mitt förslag:

2. Mina kontaktuppgifter (frivilligt)