ÖDESHÖGS KOMMUN - DÄR DU BOR I FRAMTIDEN?

I samband med framtagandet av ny översiktsplan är vi som jobbar med samhällsplanering intresserade av vad Du tycker!

Vi är tacksamma för att du svarar så snabbt du kan - senast 31 januari 2019