Kysely Hivpointin kursseista

1. Oletko osallistunut Hivpointin järjestämälle sopeutumisvalmennus- / voimavarakurssille?
Have you participated in a course/camp provided by Hivpoint?
Tämä kysymys on pakollinen