Vi bygger om Drottninggatan

Ta del av informationsutskick

Ja, jag vill få löpande information från Gävle kommun under ombyggnationen av Drottninggatan mellan Centralplan och Rådhusesplanaden.

Utskicken kommer cirka en gång per månad under tiden juni 2019 - november 2020.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Gävle kommuns principer för dataskydd. Uppgifterna sparas utifrån en intresseavvägning och kommer att raderas efter projektets genomförande. Läs mer om dina rättigheter på www.gavle.se/dataskydd