Tontinvarauslomake

1. Anon/anomme, että minulle/meille varattaisiin seraava tontti

2. Tonttityyppi