Enkät till sverigefinnar äldre än 65 år i Uppsala kommun

Denna enkät används som ett verktyg för datainsamling i ett pågående projekt vid Äldreförvaltningen, Uppsala kommun, gällande sverigefinska minoriteten. Syftet är att utforska de upplevelser som medborgare med sverigefinsk identitet har av Uppsala kommuns äldreomsorg samt hur kommunens representanter (exempelvis biståndshandläggare och omsorgspersonal) upplever mötet med den sverigefinska minoriteten. Målet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för utformning av information och kontakter, utformning av insatser, för framtida strategier och för politiska beslut.

 

Inga personuppgifter kommer att registreras, i enkäten ställs endast frågor om din erfarenhet och upplevelse av kontakten med Uppsala kommun och den äldreomsorg som den tillhandahåller.

 

Totalt innehåller enkäten 24 frågor med flertalet svarsalternativ.

 

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta:

 Jonas Nord, uppdragsstrateg och projektledare vid Äldreförvaltningen: tel. 018- 727 8737, e-post: jonas.nord@uppsala.se

 

Vid frågor om enkäten, vänligen kontakta:

Hilkka Wärnbäck, projektmedarbetare: tel. 018-7276541, e-post: hilkka.warnback@uppsala.se
eller

Alice Kyander, projektmedarbetare: tel. 018-7276541, e-post: alice.kyander@uppsala.se 

 

Observera att ifall du fyllt i denna enkät tidigare behöver du inte göra det igen.

 

 

Tack för din medverkan!